Onder particulieren verstaan wij mensen die zich zelf bij ons aanmelden en niet via een bedrijf of instantie. Wij vinden het belangrijk dat je volledig achter je keuze staat om met ons in zee te gaan en je daarbij ontvankelijk opstelt. Jij bent en blijft altijd je eigen expert. Geloof niet klakkeloos wat je verteld wordt maar ga ervaren. Het is een hoofdstuk in jouw boek dat door jezelf geschreven wordt.

Boven